Realistický umělec

Renesanční umělci

Pin
Send
Share
Send
Sendrenesance - Francouzské slovo znamenat znovuzrození, nyní použitý v angličtině popisovat velké oživení umění, které se konalo v Itálii od asi 1400 pod vlivem rediscovery klasického umění a kultury.známé jako vrcholná renesance) v krátkém období od roku 1500-1530 v díle Michelangela, Leonarda a Raphaela. Renesanční styl pak prošel nesčetným množstvím postupných přeměn v manýrismu, baroku, rokoku, neoklasicismu a romantickém hnutí.
Práce Raphaela může být viděna jak reprezentovat nejčistší formu renesančního stylu a on byl zvednut jako hlavní model v uměleckých akademiích až do poloviny devatenáctého století, kdy se umělci obrátili zády k tomuto klasicky řízenému přístupu.
Vzpoura může být viděna v pohybech takový jako Pre-Raphaelites (který čerpal inspiraci ze středověkého umění), realismus, naturalismus a impresionismus. | © Tate, LondýnSeznam umělců renesance, s obrazy, bios a informací o pozoruhodných pracíchRinascimento - Parola francese che význam rinascita, ora usata in inglese na jeden snímek na velký rinascita dell'arte che ebbe luogo in italia intorno al 1400 sotto l'influenza della riscoperta dell'arte e della kultura classica Il Rinascimento raggiunse il suo apice (noto come Alto Rinascimento) v časovém pásmu 1500-1530 circa nelle opere di Michelangelo, Leonardo e Raffaello.Lo stile rinascimentale subì poi una miriade di trasformazioni po sobě v Manierismo, Barocco, Rococò, Neoclassicismo e movimento Romantico.Il lavoro di Raffaello può essere visto come la rappresentazione della form più pura dello stile rinascimentale eda stato považováno za modeli principale neline accademie d'arte fino alla meta del dinonovesimo secolo, quando gli artisti voltarono le spalle a questo accessccio governato in modo classico.La rivolta può essere vista in movimenti přijít i preraffaelliti (chanto tratto ispirazione dall'arte středověké), il realismo, il naturalismo e l'impressionismo. | © Tate, LondýnPin
Send
Share
Send
Send