Renesanční umění

Rembrandt | Klanění tří králů, 1632 | Umění v detailu

Pin
Send
Share
Send
SendKlanění tří králů (anglicized od Matthean Vulgate Latinský název sekce: Magis adoratur) je jméno, které se tradičně věnuje tématu v Ježíšově narození v umění, ve kterém tři Magi, kteří byli představeni jako králové, zvláště na Západě, když našli Ježíše následováním hvězdy, položili před ním dary zlata, kadidla a myrhy a klanějte se mu. To je v Bibli příbuzné Matoušem 2:11: "Když vstoupili do domu, spatřili dítě s Marií, jeho matkou; a poklekli a vzdali mu hold. Pak jim otevřeli truhly s pokladem a nabídli mu dary zlata, kadidla a myrhy. A když byli ve snu varováni, aby se nevrátili k Herodovi, odešli do své vlasti jinou cestou".

Kalendář kostela, tato událost je připomínána v západním křesťanství jako svátek Epifhany (6. ledna). Pravoslavná církev připomíná Klanění tří králů na svátek Narození Páně (25. prosince). Křesťanská ikonografie značně rozšířila holý popis biblických čarodějů uvedených ve druhé kapitole evangelia Matouše (2:1-22) a použil ji k tomu, aby se zmínil o tom, že Ježíš byl rozpoznán od svého nejranějšího dětství jako král země.

Pin
Send
Share
Send
Send